Маналын 8 суврага

Сүм хийдийн нэр : Маналын 8 суврага

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Дэлгэрэх сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Жингэр уул. Сумаас зүүн урд зүгт байдаг(40 км).Яг уулын орой дээр тэгш тавцан дээр байгуулагдсан хийд байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2007 оны 5 сарын 31

Founders/Refounders :
Пунцагийн Баатар / эмч /(Эмч оточ Одь гэж хүн байсан тэр хүний шавь)

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
1

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 45° 43’  East 111°  37’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Суварга 8 - голдоо 1 том хоёр талд болоод ард талд нь 7 суварга Дурсгалын самбар 1, Срогшин мод 1 байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ш.Дорждэрэм /Дорноговь аймаг Дэлгэрэх сумын ахмад сүсэгтний холбооны тэргүүн/

Хэдэн фото зураг авсан :
7

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-15 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДГДГ 017 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-15

Тэмдэглэл :
Мэргэн вангийн хошууны зүүн отогт байгуулагдсан. Холбоогийн хурал гэж байсан. Тэнд шавилж байсан Пагма лам гэж маарамба байсан. Тэр хүний ишавь нь Одьдорж гэж эмч маарамба байсан. Энэ Одьдорж бол лам байгаагүй. Энэ хүний шавь нь Баатар эмч юм. Багш маарамба Одьдоржийн дурсгалд босгосон. Мэдээ өгсөн Дорждэрэм. 8.а Зургийн дугаар: 58002423-2429

Хүснэгтийн дугаар :
ДГДГ 017

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map