Гэмпилчойдоглин

Сүм хийдийн нэр : Гэмпилчойдоглин

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Их хэт сум, Зүлэгт тосгон

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Их хэт сумын шинэ төв. Зүлэгт дээр зүлэгт тосгоны урд талд гэр хорооллын дунд байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1994 оны 7 сарын 9-ны

Founders/Refounders :
Галдан / хамарын хийдийн тэргүүн лам/ Монгол-Росцветмет үйлдвэрийн салбар Хажуу улааны уулын үйлдвэр хөрөнгө гаргасан.

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 22’  East 110°  05’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1 дуган сүмтэй гол шүтээн Ригсүмгомбо, Сэндом. 1 хашаатай байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ш. Ганбүргэд / Дорноговь аймаг Их хэт сум Зүлэгт тосгон тус хийдийн тэргүүн лам/

Хэдэн фото зураг авсан :
1

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-16 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДГИХ 019 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-16

Тэмдэглэл :
Манай хийд 1994.7.9-нд анх байгуулагдсан. Нярав Гэмпилчойдоглин Дорно-говийн Хамрын хийдийн тэргүүн лам. Галдан гэдэг хүн санаачилж үүсгэсэн. Хөрөнгө мөнгийг нь Монгол-Росцветмет нэгдлийн харьяа Хажуу Улааны уулын үйлдвэр ивээн тэтгэж гаргасан. Анх 9 ламтай үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Одоо 1 ламтай. Миний нэр Шарав овогтой Ганбүргэд. Сахилын нэр Лувсанчойжин. Гол шүтээн Ригсүмгомбо, Сэндом сахиустай. Галдан бол сайх дуганы олон хүрээний хуврага байсан. Одоо төсөв муутай, мөн лам нарын тоо хүрэлцэхгүй тул үйл ажиллагаа хэвийн явагдахгүй байна. 1 давхар 10*10 хэмжээтэй байшин сүм,орой нь жантан асар хэлбэртэй. Мэдээлэл өгсөн Ш.Ганбүргэд Зургийн дугаар: 58002518

Хүснэгтийн дугаар :
ДГИХ 019

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map