Бодь цаган суварга

Сүм хийдийн нэр : Бодь цаган суварга

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Эрдэнэ сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Суврагыг сумын төвийн хойд биеийн задгай тэгш талбайд байгуулсан зүүн талаар нь намхан гүвээ баруун талд нь сакура модны таримал цэцэрлэгтэй. Одоо хүмүүс очиж мөргөж амардаг газар болсон байна.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2007 он

Founders/Refounders :
Нутгийн засаг захиргаа болон иргэд дэмжсэн.
Нутгийн уугуул иргэн Манлайбаатарын санаачилгаар
УБ-хотод байгаа Эрдэнэ сумын нутгийн зөвлөл

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 44° 27’  East 111°  04’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1 суварга бодь суварга 2*2*4м 6 хүрд суварга тойроод 6 хүрд байна. Сакура цэцэрлэг баруун талд нь байна. Чулуун гороо суваргыг тойруулаад чулуу тоосгоор гороо хийж гороон дотор нарийн хайрга асгасан байна.3 талдаа үүдтэй. Сунаж мөргөх вандан суваргын өмнө талд мөн сунаж мөргөх 2 сандал байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
О.Энхжаргал /Дорноговь аймаг Эрдэнэ сумын сүсэгтний холбооны тэргүүн лам, лам хуврага Хамрын хийдэд харьяатай / утас: 91674777

Хэдэн фото зураг авсан :
5

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДГЭД 010 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-30

Тэмдэглэл :
8.а Зургийн дугаар: 58001827-1831 тал бүрээс нь авсан зураг.

Хүснэгтийн дугаар :
ДГЭД 010

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map