Ренчин-пандэлин

Сүм хийдийн нэр : Ренчин-пандэлин

Байрлах аймаг :
Увс

Сум :
Давст сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Давст сумын төв нь Увс нуурын хойт талд Зүүн хөвөө гэдэг газарт байрлана. Сумын төвийн зүүн талд 16 км газар Увс нуурын хөвөөнд Ногоон Жужа буюу Дарь эхийн Бор толгойн овоо бий. Дээр үеэс уламжлан тахиж байсан одоо жил бүр тахиж байгаа. Энэ жил 6р сарын 12-нд Давст сумын бөө ирж тахисан. Энэ нь сумаас Ногоон дарь эх, Цагаан дарь эх тодорч байсан түүхтэй. Тийм учираас 1990 оноос эхлэн тахиж байгаа.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2003 оны 6 сарын 1

Founders/Refounders :
Г.Чимэд лам /увс аймагт оршин суудаг /

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
12

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Хэрэв хийд байгуулагдсан боловч хурал ном хурдаггүй бол учир шалтгааныг нь бичнэ

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 50° 36’  East 092°  24’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хийдийн зориулалттай босгосон их дугуй байшинтай ном судар унших зэрэг шашин номын үйл ажиллагаа явуулахаар тогтсон. Гэвч үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй байгаа тул цаашид өөр зориулалтаар ашиглах бодолтой байгаа. Монгол гэр хэлбэрээр баригдсан энэ байгууламжид шашин номын үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой. Хийд шашин номын үйл ажил хийх модон гэртэй боловч ашиглаагүй, гадуур нь татсан модон хашаа шинэ модтой боловч эхнээсээ нуран унаж эзэнгүйдсэн, дотор нь бурхан тахил бараг алдагдсан, цөөн судар тоос шороонд дарагдан хэвтэнэ.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
С.Ишбазар Давст сумын ИТХ-ын дарга
Ц.Ширбазар Давст суын засаг даргын албыг хашдаг.

Хэдэн фото зураг авсан :
13

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-05 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
УВДТ 007 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-05

Тэмдэглэл :
асуулт 4. Хийдийг санаачлан байгуулсан лам Чимиддорж өдгөө Увс аймагт шилжин суусан бөгөөд лам байхгүй учир үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй. Тус сумаас шашны чиглэлээр ямар нэг газар суралцаж байгаа хүүхэд байхгүй. асуулт 1. Шинэ сүм хийдйин бүртгэлийн дугаар одоогоор байхгүй байна. асуулт 4г. Хийдийг санаачлагч залуу лам Чимиддорж нь эхнэр хүүхдийн хамт увс аймгийн төд амьдардаг. асуулт 4в. Хэд хэдэн шалтгааны улмаас хийдийн хурал номын үйл ажиллагаа зогссон. Үүнд: тогтсон лам хуврага байхгүй, тухайн хийдийг хариуцаж ажиллах боловсон хүчний дутмаг байдал зэргээс шалтгаална. Сумын удирдлагууд энэхүү сүмийн барилгыг өөр зориулалтаар ашиглах бодолтой байна.

Хүснэгтийн дугаар :
УВДТ 007

судалгааны баг :
Team А

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Scans

Site plan drawn by surveyors