Данзандаржаалин хийд

Сүм хийдийн нэр : Данзандаржаалин хийд

Байрлах аймаг :
Булган

Сум :
Гурванбулаг VI-р баг (сумын төв)

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Гурван булаг сумын төвийн 12 жилийн дунд сургуулийн урд, сумын музейн хажууд байрладаг

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1993 08

Founders/Refounders :
Шивэртийн хийдийн 20-иод лам (өвгөн лам нар)
Сумаас Дамдиндорж дарга (ахмадын зөвлөлийн дарга) гэр авч өгсөн

Сүм хийдийн төрөл :

хийд

хуучин хийдийн лам нар :
2

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал: Жилийн хурал: Цагаан сарын 1-15 дуустал цогчин хурал хурдаг. Бурхан багшийн дүйцэн өдөр хурал хурдаг. Зарим үед Эрдэнэзуугаас лам нар ирдэг

GPS хаяг :
North 47° 44’  East 103°  28’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Том хүрэн төмөр сүм хийдийн байгууламж дотор гэр нь байдаг. 1 гэр хийд (гадна талаараа төмөр дулаалгатай) хийдийн урд 2 суваргатай Ганжуурын хүрдтэй 1 нь аав ээжийнхээ буянд зориулж бариулсан. Нөгөөдөх нь сүсэгтэн олны хандиваар бүтсэн.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
С.Батмөнх
А.Саяннямбуу

Хэдэн фото зураг авсан :
22

Зураг авсан огноо: он :
2016-08-26 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
БУГБ 007 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2016-08-26

Тэмдэглэл :
10 ханатай гэр нь хуримын ёслол хийдэг байсан. Сумын өмч болоод яваандаа хурал болгон тохижуулсан. Содномдорж, Тойгон Дамбаа, Содном, Лувсанцэрэн гэх мэт хуучин лам нар болон залуу лам нар хурсан. 1990 оны үеэс хойш тохижуулж гадна төмөр гэр хийсэн. Гэр нь нэгдэлийн зочны гэр байсан. Нэгдэлийн дарга нар хуралдаад лам нартаа энэ гэрийг өгье гэж шийдвэрлээд өгсөн. Цагаан сар болгон шинийн 1-15 хүртэл хурал хурдаг, мөн зарим онцгой тохиолдлуудад хурдаг

Хүснэгтийн дугаар :
БУГБ 007

судалгааны баг :
Team: Г

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map