Эрдэнэхамбын хийд

Сүм хийдийн нэр : Эрдэнэхамбын хийд

Байрлах аймаг :
Булган

Сум :
Рашаант (I-р баг)

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
“Хийдийн ам” Их Хан уулын өвөр, хийдийн аманд байрладаг.“ХИйдийн ам”-ны урд жуулчны гэр баазууд байдаг. Их Хан уулын зүүн хойд талдаа тахилгат овоо байдаг. Булган аймаг, Рашаант 1-р баг. Залуу хийдийн туурийн баруун талд сүм нь байгуулагдсан мөн хуучин сахиусны дуганыг сэргээсэн.  

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1994 08

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Ринчений жагсаалт дах нэр :
298

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : БУРТ 005

Аль урсгал болох : Улаан

Founders/Refounders :
Цэрэндоржийн Даваа (хандмаа) үр хүүхдийн хамт
Суман дээр 3жил маанийн бүтээл хурж байсан.

Сүм хийдийн төрөл :

хийд

хуучин хийдийн лам нар :
5

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал: Цагаан сарын хурал, Битүүнээс шинийн 8 хүртэл ерөөл, сахиус, засал уншдаг. Цагаан сарын үеэр өдөр тутмын хурал хурдаг. Зуны эхэн сарын шинийн 8-нд Их Хан уулын овоо тахилгад лам нар ирэх үедээ хурал ном уншдаг, мөн нямба хийдэг.

GPS хаяг :
North 47° 25’  East 103°  41’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Цогчэн дуган, Таван Хааны дуган, Базарсадын сүм (мөргөлийн сүм), Дүнчүүр маанийн хүрдийн сүм, Бурхан багшийн 2 суварга баруун болон зүүн хойноо байрладаг. Гэр барьж жасаа хийдэг. Лам нарын байр байж магадгүй 1барилга байдаг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Даваа овогтой

Хэдэн фото зураг авсан :
19

Зураг авсан огноо: он :
2016-08-24 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
БУРТ 002 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2016-08-24

Тэмдэглэл :
Эрдэнэхамбын хийд залуу хбгнб тарнийн хийд дээр байгуулагдсан. 1991 онд Гомбо гэдэг хүн сансарт ирж 2000 онд гэр барьж 3 жил маанийн хурал хурж Осор, Даваа өвгөн лам нар хаана барихаа ярилцаад Хөгнө Ханд барихаар шийдсэн. Бакула ринбүүчи, Чойжамц хамба дагалдах хүмүүсийн хамт заларсан. Бакула ринбүүчи багш шав тавьсан 1992 онд. Түүнээс хойш сүм баригдсан. Жадо ринбүүчи, Найчэн Чойжин, Тижан рибүүчи морилсон. 2011 онд Жамсран сахиус бүтээж залсан, 2012 онд Ямандаг, Балдан Лхам сахиус бүтээж залснаас гадна 10 догшидоо зурмалаар бүтээн залсан. 21 Дарь Эхийг зурмалаар бүтээн залсан. 1994 онд Таван хааны дуганыг барьж бурханаа залсан. Таван хаан сахиусаа тахидаг. 1999 онд Базарсад бурханаа бүтээн, сүмийг сэргээн засаж залсан. Мөн дүнчүүр маанийн сүмийг сэргээн зассан. Эрдэнэнхамбын хийдийн баруун хойно, зүүн хойно бурхан багшийн суваргатай. Ганжуурын 108 ботийг Төвдөөс 2002 оны орчим залж авчирсан. 1991 онд Гомбо гэдэг хүн Сансарт ирж 2000 онд гэр барьж 3 жил маанийн хурал хурсан. Осор, Даваа гэлэн хүмүүс хаана барихаа ярилцаад Хөгнө Хан-д барихаар шийдсэн

Хүснэгтийн дугаар :
БУРТ 002

судалгааны баг :
Team: Г

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map