Хашаатын хурал жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Хашаатын хурал жас,Мандахын хурал жас,

Ринчений зураг дах дугаар :
703

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Хашаатын хурал / Мандалын хурал /

Сүм хийдийн төрөл :
хийд

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Их хэт

Аймгийн хуучин нэр :
Цэцэн хан

Байршлын тайлбар :
Хурлын туурь байсан газар Туяа бригад төвлөж байжээ.Сумын төвөөс 32 км газарт байна.Зүүн Мандал ,Баруун мандал Дунд мандал гээд 3 мандал уулын дунд байрлалтай тэгш тал газарт байгуулагдсан хийд байна.Уг газрыг ерөнхийд нь Хашаат гэж нэрлэдэг.Баруун хойд талд нь Хашаатын ус гэж байна.

GPS хаяг :
North 46° 143’  East 109°  56’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 200 Side2: 200 Side3: 200 Side4: 200 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Одоо энд Туяа бригадын эвдэрхий балгас болсон хэдэн байшин байна.Хуучин хурал сүм байсны үлдэц гэхээр зүйл бараг алга байна.1 л модон сүмийн чулуун суурь байна.Бодвол сумын төвийг байгуулахад энд байсан барилгыг байгуулахад ашиглсан болов уу?

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Тэмдэглэл :
Хуучин Туяа бригад дээр нь төвлөж байсан.Хашаатын хурал гэж бага хурал жас байсан байна.Уул газар нь Хашаат гэдэг нэртэй газар байна.Мандалын хурал гэж бас нэрлэдэг бөгөөд баруун талд Мандал гэж 2 уул байдаг бөгөөд түүний нэрээр нэрлэдэг ажээ.

Хүснэгтийн дугаар :
ДГИХ 112

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :