Арван хоёрын хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Арван хоёрын хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
665

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Арван хоёрын хурал

Сүм хийдийн төрөл :
цагийн хурал

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Хөвсгөл сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Туурь байгаа газрыг нь Ар билүүт гэж нэрлэдэг. Хатанбулаг сумын Цэн багийн нутагт Сулингийн 6-р заставаас баруун урагш 9 км -т оршино.Эргэн тойрон уул толгодтой ерөөсөө эргэн тойрон уул толгодын дундах жижиг тэгш хонхорт байгуулагдсан байна. Зүүн урд талаар нь явсан саарь байна. Хол зайнаас үзэгдэхгүй ил далд газар байрласан байна. GPS given for Khatanbulag Sum Centre

GPS хаяг :
North 43° 9’  East 109°  8’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 200 Side2: 200 Side3: 200 Side4: 200 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Олон тасалгаатай нэг том дуган, хоёр ч дацан нэг хоёр жасын байшин өмнө нь том гэрийн буурьтай, хэдэн сууцны шавар байшин нэг чулуун суваргын ором байна. Сүм дуганыг дан болсон тоосгоор барьсан, гэрийн буурь нэг их үзэгдэхгүй байна бодвол цөөн лам нарын суурин байдаг ихэнх нь ирэн очдог явуулын лам нар байсан болов уу.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар

Тэмдэглэл :
14.а Зургийн дугаар: 58001658-1667 1658-1667 тал бүрээс нь авсан зураг 1665 барилгын материалын зураг

Хүснэгтийн дугаар :
ДГХВ 071

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors